Choď na obsah Choď na menu
 


Kremnické Laso 2014

celoslovenská súťaž detských a mládežníckych hudobných skupín a spevákov sólistov

02.05.2014, MsKS Kremnica

 

Organizátori: ZUŠ J. L. Bellu Kremnica, OZ Bašta Musica Kremnica
Termín konania: 02. máj 2014
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko Kremnica, Križkova 391/6
Partneri súťaže: Music – Mania Žiar nad Hronom, Mesto Kremnica, nahrávacie štúdio Whatever Prievidza, Modrý kocúr Kremnica, Cool Food Kremnica

 

Milí priatelia, kamaráti, hudobníci, kolegovia!

   S radosťou a hrdosťou Vás pozývame na jubilejný, 10. ročník súťažnej prehliadky hudobných skupín a spevákov sólistov, Kremnické laso 2014.

   V roku 2014 bude Kremnické Laso po piaty krát súťažou pre spevákov sólistov a hudobné skupiny interpretujúce tak folk, country a príbuzné akustické žánre, ako aj modernú hudbu – pop, rock a ich fúzie a obmeny. Oproti minulým ročníkom otvárame iba dve kategórie hudobných skupín, bez rozdelenia na pop, rock, resp. folk a country žánre. Speváci sólisti budú rovnako súťažiť v troch spojených kategóriách, bez rozdielu žánru.

   Veríme, že do Kremnice opäť zavítajú tradiční súťažiaci, ale aj nové tváre, ktorým môže naša súťaž otvoriť dvere aj na väčšie pódiá, ako napríklad City Fest v Žiari nad Hronom, folkové a akustické festivaly Kremnická Bašta a T. F. Pramene v Sklených Tepliciach, ale aj podujatia Kultúrneho leta v Kremnici, či v Žiari nad Hronom.  V roku 2013 takto zahral laureát The Fusion na festivale City Fest, priamo pred Darou Rolins. Skupiny Monkeys, Núdzový východ a Karolína Kantorová so skupinou hrali v rámci Kultúrneho leta mesta Žiar nad Hronom, skupiny Virvar a Z ničoho nič hrali na Kremnickom jarmoku. Okrem možnosti dostať sa na spomenuté festivaly, pripravíme v spolupráci s firmou Music – Mania hodnotné hudobné ceny pre víťazov jednotlivých kategórií. Laureát súťaže dostane zadarmo jeden nahrávací deň v štúdiu Whatever studio v Prievidzi.

   Tak ako minulých deväť ročníkov, aj tento rok zasadnú do poroty určite zaujímavé tváre, predstavitelia hudobnej scény na Slovensku, dramaturgovia, producenti, či hudobní pedagógovia.

   Všetky potrebné informácie nájdete nižšie, v Propozíciách súťaže. V prílohe sa nachádza aj Prihláška.

   Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami a na príjemné chvíle strávene s priateľmi z celého Slovenska v jeho zlatom srdci, v Kremnici.


Súťažný poriadok

Vekové a žánrové kategórie

SÓLISTI

A1 / sólo speváci do 11 rokov

A2 / sólo speváci do 15 rokov

A3 / sólo speváci do 20 rokov

-         podmienkou je kvalitný podklad na riadne označenom CD, resp. USB kľúči, prípustný je vlastný živý sprievod (gitara, klavír), pričom sprievod pedagóga, alebo dospelej osoby nie je prípustný,

-         rozsah repertoáru je jedna súťažná pieseň (max. 5 minút),

-         kategória dvojíc otvorená nebude.

 

HUDOBNÉ SKUPINY

B1 / hudobné skupiny do 15 rokov

B2 / hudobné skupiny do 20 rokov

-         rozsah repertoáru sú dve súťažné piesne + jedna pre nazvučenie (max. 15 minút).

 

Iné ustanovenia

-         Vysielajúca organizácia môže prihlásiť do každej kategórie maximálne dvoch súťažiacich.

-         Každá kategória bude otvorená, ak sa do nej prihlásia minimálne štyria súťažiaci.

-         Zaradenie do vekových kategórií je podľa veku najstaršieho člena hudobnej skupiny, podľa veku sólistu.

-         V súťaži budú okrem vyhodnotenia prvý troch miest v každej kategórií udelené aj zvláštne ceny celej súťaže za najlepší vokálny výkon, za najlepší inštrumentálny výkon, za najlepší autorský počincena laureáta Kremnického Lasa 2014. Do autorskej súťaže sa treba prihlásiť vopred a k Prihláške priložiť aj text autorskej piesne.

 -         Účastnícky poplatok je stanovený na 5,- € za každého súťažiaceho. Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia súťaže vo viacerých kategóriách, platia účastnícky poplatok iba raz. Učitelia, sprievod a pozorovatelia účastnícky poplatok neplatia. V cene poplatku sú zahrnuté náklady na občerstvenie pre súťažiacich a technické zabezpečenie súťaže.

-         Organizátor môže zabezpečiť obedy v rozsahu informácií z Prihlášky v ZŠ Pavla Križku v Kremnici. Stravná jednotka je v cene 2 € / osoba.

-         Organizátor zabezpečuje ubytovanie účastníkov v rozsahu informácií z Prihlášky, v budove ZUŠ J. L. Bellu (nutné vlastné spacáky a prezúvky). Škola poskytne nafukovacie dvojlôžka. Poplatok za ubytovanie je 1 € / osoba / noc.

-         Prihlášky je nutné zaslať na adresu ZUŠ J. L. Bellu, Angyalova 419/35, 967 01 Kremnica, alebo mailom na marovoj@gmail.com najneskôr do 14.04.2014!!!

-         Všetky poplatky (účastnícky poplatok, strava, ubytovanie) uhradí vysielajúca organizácia, alebo účastník vopred, najneskôr do 14.04.2014!!!, prevodom na účet organizátora vedený v SLSP, a.s. pod číslom 0411430988 / 0900, s uvedením mena, alebo názvu účastníka a vysielajúcej organizácie v poznámke.

-         Cestovné organizátor neprepláca a je v plnej miere v réžií vysielajúcej organizácie, alebo účastníka. 

 

Predbežný časový harmonogram súťaže 

-         prezentácia od 07:30

-         začiatok súťaží 09:00

-         ukončenie súťaží 18:00

-         vyhlásenie výsledkov, koncert hostí 19:00Kontaktné informácie

ZUŠ J. L. Bellu, Angyalova 419/35, 967 01 Kremnica, www.zuskremnica.estranky.sk

nájdete nás aj na FACEBOOKu

Marián Vojtko – zodpovedný za organizátora – 0905 770 898, 0911 770 898, marovoj@gmail.com

Číslo účtu OZ Bašta Musica pre úhradu poplatkov:

0411430988 / 0900

SLSP, a.s. expozitúra Kremnica